تمرینات هفتگی بانوان افرا

با توجه به لزوم آمادگی جسمانی برای شرکت در برنامه های کوه نوردی تصمیم برآن شد که یکسری برنامه های جانبی برای دوستان علاقمند به صورت پیوسته اجرایی گردد تا با بالا رفتن توان دوستان از ظریب آسیب پذیریشان در برنامه های مختلف کاسته گردد و روحیه دوستان افزایش یافته و نشاط آنان در طی هفته و ماه و سال تامین گردد.
روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۹:۳۰ از درب آزادشهر پارک ملت برای شروع تمرینات هوازی استارت میزنیم که با توجه به شرایط دوستان علاقه مند تا ۲۱ متغیر میباشد.
برای افزایش توان در هر ورزشی باید تمرینی از جنس خود آن ورزش داشت، یک قهرمان شنا باید ساعات زیادی شنا کند و تمرین نماید تا قهرمان شود و کوه نوردی هم از این امر مستثنی نیست بنابراین….
روزهای چهارشنبه ساعت ۱۸ از پای پله های آب و برق برای تمرین کوه نوردی به ارتفاعات آب و برق (قله زو) میرویم.