نمایشگاه گل ۹۷

این روزها هوا هوای بهار است و ماه اردیبهشت و همزمان با شکوه طبیعت همانند سالهای گذشته نمایشگاه گل و ادوات کشاورزی با شور و حال خاصی در حال برگزاری است که ما هم در سالن بهار مستقر هستیم.
به امید دیدار دوستان و آشنایان خوب