خلاصه ای از جاذبه های برنامه طبیعت گردی استان چهارمحال و بختیاری

موقعيت استان چهارمحال و بختياري

مركز استان (شهركرد) با ۲۱۵۰ متر ارتفاع بلندترين مرکز استانهاست كه در گذشته نه چندان دور شهر کرد، (دهكرد) خوانده ميشد.

كوههای بلند زاگرس به صورت نواري در تمام استان از شمال غرب تا جنوب شرق امتداد دارند. بطوري كه ۷۶ درصد مساحت استان را كوهها و تپه ها تشكيل مي دهد. Read more