مردم شیراز برای برآورده شدن حاجات خود در حوض ماهی بنای جدید قبر سعدی سکه می‌اندازند.

مجموعه فرهنگی سعدي

مشرف‌الدين مصلح بن عبدالله شيرازي مشهور به «سعدی» در اوایل سده هفتم هجري قمري در شیراز به دنيا آمد. سعدی شیرازی، بزرگترین شاعری است که پس از فردوسی در آسمان ادب فارس درخشیده است و هنوز نيز می‌درخشد. وي در سال ۶۹۰ هجري قمري در شيراز درگذشت.

نخستین جهانگردی که از آرامگاه سعدی نام برده، «ابن بطوطه» جهانگرد مراکشی است که در سال ۷۴۸ هجري قمري؛ یعنی ۵۷ سال پس از مرگ سعدی از آرامگاه وي بازدید كرده است.

Read more