تنظیم تقویم بهاره افرا

با توجه به حسن نظر دوستان این تقویم در مرحله کامل شدن می باشد که پس از سفر نوروزی ما برروی سایت قرار میگیرد…
کویر همت آباد و بازدید از آبشار فصلی نهفته در دل کویر از اولین برنامه های گروه افرا می باشد
قله یمان داغی و بازدید از روستای هاور هم از دیگر برنامه های شاخص سه ماهه اول خواهد بود
زردلیمه و قله کلار هم جزو برنامه های خاص می باشد
دره ارغوان و برنامه های خاص دیگری هم پیشبینی شده است.
..
بانوان و دوستانی که تمایل به شرکت در برنامه های مخصوص گروه بانوان افرا دارند جهت تشکیل پرونده؛ بیمه ورزشی خود را از یکی از اماکن مربوطه همچون مجموعه آستان قدس یا سالن دکتر بهشتی در نیمه اول فروردین ماه تهیه نمایند تا دارای سابقه مفید در بیمه ورزشی هم باشند و به تکمیل پرونده و یا تشکیل آن در اولین فرصت ممکنه بپردازید تا امکان حضور در برنامه های اختصاصی ما را داشته باشید .