برگزاری دوره های کارآموزی کوهپیمایی (ویژه بانوان)

به نام آفریننده کوهها

کوهستان خالی از خطر نیست، با احتیاط، تمرین، آموزش و خودداری از غرور بیجا امکان بروز حوادث را به حداقل ممکن برسانیم.

دوره کارآموزی کوهپیمایی به عنوان نقطه آغازین آموزش های رسمی کوهنوردی در ایران محسوب می شود. این دوره به منظور آموزش اصول پایه کوهپیمایی برای علاقمندان کوهنوردی و طبیعت گردی طراحی و اجرا می گردد. طبق مصوبه فدراسیون کوهنوردی، این دوره برای خانم ها و آقایان به صورت جداگانه برگزار می گردد.

Read more