چهچهه بزرگترین رویشگاه طبیعی پسته در جهان

چهچهه (کلات)، روستایی از توابع بخش زاوین شهرستان کلات، دهستان پساکوه در استان خراسان رضوی است.
مسیریابی::

خواجه ربیع- جاده یکطرفه کلات- عبور از رودخانه کشف رود- عبور از تقاطق آزادراه کنارگذر شمالی- سمت راست جاده فرعی آب گرم که عبور میکنیم- دوراهی(سمت چپ کلات سمت راست امیرآباد) – امیرآباد،تقی آباد- تقی آباد، روستای سرجنگل( اصلا تابلوی مشخصی ندارد)- صندوق شکن( ما که ندیدیمش)-جاده فرعی راست به صندوق شکن میرود- سد خاکی چهچهه- قبرستان چهچهه- روستای چهچهه- فرعی راست- پاسگاه مرزی چهچهه- منطقه حفاظت شده چهچهه

Read more