فراخوان برگزاری کارآموزی مقدماتی سنگ نوردی ویژه بانوان

به اطلاع می رساند گروه کوه نوردی بانوان افرا در نظردارد یک دوره کارآموزی مقدماتی سنگنوردی را در تاریخ ۴/۳۱ الی ۲ مرداد ماه سال جاری برگزار نماید لذا از متقاضان دعوت می شود جهت ثبت نام با شماره ۰۹۱۵۸۸۳۴۰۹۰ یا ۳۷۶۴۴۰۹۰ تماس حاصل نمایند.

Read more