دیدار با کودکان بیمارستان دکتر شیخ

گروه کوه نوردی آوای کوهستان در روز دوشنبه ۰۷-۰۲-۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ با یاری و همراهی گروه تئاتر معلولین جسمی حرکتی ، بچه های باران، با برگزاری مراسمی (شامل اجرای مسابقه، سرود، تئاتر و اهدا هدیه و جوایز) بر آن است تا لبخند شادی را به لب های مغموم و بیمار کودکان بیمارستان دکتر شیخ بیاورد.
دوستان کوهنورد، خوشحال خواهیم شد همراهیمان کنید..

تا باشد نشاندن گل لبخندی به لب غمگینی…

این یک دعوت نامه از طرف دوست خوبم خانم فرشته تقی زاده مسئول گروه کوه نوردی آوای کوهستان، برای شما دوست عزیزم می باشد…

امیدوارم فردا مجالی برای دیداری دوباره باشد.

به امید دیدارتون