اهداف افرا

منشور افرا

تعامل و همکاری بانوان با یکدیگر و بالارفتن سطح آگاهی آنها در زمینه های علمی، هنری و ورزشی

فعالیت در زمینه آشنایی و آشتی با طبیعت و حقظ جاذبه های طبیعی به عنوان امانات الهی

ارج نهادن به کانون خانواده و حفظ نشاط و سلامت بانوان به عنوان هسته مرکزی اجتماع

افزایش سطح مطالعه و ورزش جامعه و جلوگیری از استقاده مداوم بانوان از تلویزیون

تلاش برای ارتقاء ورزش و افزایش سطح سلامت روحی و جسمی افراد

افزایش دانش  بانوان و آموزش های  کارآفرینی فردی و جمع گرایی

پذیرش تفاوتها و احترام به آنها و پذیرش اصل انتقادپذیری مثبت

بالابردن تواتمندی بانوان و ارتقاء حس مسئولیت پذیری

احترام به هم نوع